Alytes obstetricans

Smålands Herpetologiska Förening

Smålands Herpetologiska Förening (SmHF) startade hösten 2010 och är en politiskt och religiöst obunden förening som riktar sig till alla som är intresserade av groddjur och kräldjur, såväl inhemska som exotiska arter. SmHF är en del av Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) och som medlem i SmHF blir du även medlem i moderföreningen SHR.

Även om det finns många intressanta djur i Smålands natur är vinterhalvåret långt och de flesta av våra medlemmar har även terrarier med grod- och kräldjur hemma. Föreningen arbetar för att djur hålls under sunda former i fångenskap. Terrariehobbyn innefattar, förutom grod- och kräldjur, även diverse leddjur och blötdjur. Givetvis välkomnar vi även medlemmar som har sitt intresse hos andra terrariedjur än "herptiler". Ni som bor utanför Småland kan också bli medlemmar, möten och aktiviteter äger dock främst rum inom landskapets gränser. Se SHR:s hemsida för andra herpetologiska föreningar i Sverige.

Målet med vår förening är att erbjuda medlemmarna en källa till inspiration, kunskap och aktiviteter. Genom våra samlade erfarenheter är förhoppningen att såväl nybörjare som erfarna herpetologer ska få stor glädje av sitt medlemskap. Aktiviteter i en herpetologisk förening kan innefatta allt från skogsutflykter för att studera den svenska herpetofaunan till gemensamt terrariebyggande och djurparksbesök. Vi genomför även ett antal naturvårdsprojekt med grod- och kräldjur i fokus. Föreningen är vad medlemmarna gör den till och förslag på genomförbara aktiviteter mottages gärna. Skicka dina tankar och förslag till vår ordförande. Läs mer om medlemsförmåner och hur du blir medlem på sidan medlemskap. En presentation av nuvarande styrelsemedlemmar kan du se under styrelsen och mötesprotokoll, grafisk reklam samt tidningsartiklar hittar du under dokument.

Salamandrina terdigitata
Vi använder inte kakor - webmaster@smhf-herp.se