Nästa aktivitet

Senaste bildernaFölj oss på Facebook

SmHF på Facebook

Bli medlem

Bli medlem idag!

Smålands Herpetologiska Förening

Ormtillstånd

I många kommuner krävs tillstånd för att ha ormar hemma. Här nedan finns länkar till regler för ormtillstånd, kontaktpersoner och lokala föreskrifter som berör ämnet i olika kommuner i Småland. Dessa bestämmelser kan ändras och kontrollera alltid med kommunen vad som gäller. Kontakta Dennis Hägg om några uppdateringar behöver göras.

Flera kommuner i Småland har bestämmelser som inte är förenliga med svensk lagstiftning (se Felaktiga regler nedan), det kan till exempel gälla att vissa arter är helt förbjudna eller att grannar har rätt att neka ett tillstånd. Har du problem att få tillstånd eller funderar över reglerna? Som medlem i SmHF kan SHR:s tillståndsgrupp hjälpa dig med detta. Kontakta oss eller SHR för mer information. Läs gärna även SHR:s riktlinjer för hållande av orm som sällskapsdjur.

Ormtillstånd Kronobergs län
Ormtillstånd Kalmar län
Ormtillstånd Jönköpings län
Ormtillstånd Hallands och Östergötlands län


Felaktiga regler

Enligt "Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd" gäller följande regler för ormtillstånd:

39 § Om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer, får kommunen föreskriva att

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
3. orm

inte får hållas inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden. Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor.

Tillståndsfrågor har flera gånger tagits till rätten när kommunen har haft tveksamma bestämmelser (grannar som tillfrågas, vissa arter som är förbjudna m.m.), många med hjälp av SHR:s tillståndsgrupp som aldrig har förlorat något fall. Några relevanta domstolsutlåtanden är följande:

M 103-6
"Enbart det förhållande att ett antal grannar känner psykiskt obehag av ormhållningen medför inte att den utgör olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens medning"

M 132-8
"Enbart det förhållandet att grannar kan känna psykiskt obehag av ormhållningen medför inte att obehaget vid en medicinsk bedömning kan anses påverka hälsan och välbefinnandet i sådan grad att det utgör olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening."

M 2345-10
"Ormarnas giftighet i sig utgör inte något skäl för att inte meddela tillstånd. Giftigheten medför endast en risk för skada för de personer som tillståndsprövningen avser att skydda om ormarna tar sig ut från den lokal där de hålls."

"Den eventuella oro som utomstående kan känna är därmed förhållandevis försumbar i förhållande till X X intresse av att hålla ormar."


Kronobergs län


Alvesta kommun
Miljöinspektör
Eivor Oskarsson
Tel. 0472-150 76
eivor.oskarsson@alvesta.se

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område.

Riktlinjer för ormhållning (pdf)
Ansökan om tillstånd (pdf)
Lokala föreskrifter (pdf)
Mer information om ormhållning

Lessebo kommun
Miljö- och hälsoskyddschef
Ulla-Britt Rundqvist
Plan- och miljökontoret
Tel. 0478-12516, 070-3212108
ullabritt.rundqvist@kommun.lessebo.se

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område. Grannar och fastighetsägare tillfrågas.

Ansökan (670kr) (pdf)

Ljungby kommun
Miljöinspektör
Victoria Kullenberg
Tel. 0372-78 92 82
victoria.kullenberg@ljungby.se

Anmälan krävs inom detaljplanerat område.

Markaryd kommun
Miljöchef
Kenneth Füreder
Tel. 0433-72063
mbn@markaryd.se

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område.

Lokala föreskrifter

Tingsryd kommun
Plan- och miljöchef
Anna Arvidsson
Tel. 0477-442 30
anna.arvidsson@tingsryd.se

Inget tillstånd verkar behövas.

Uppvidinge kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Förvaltningschef
Karin Holst
Tel. 0474-470 84
karin.holst@uppvidinge.se

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område. När det gäller giftormar i flerfamiljshus lyssnar kommunen med grannarna.

Lokala föreskrifter
Ansökan (pdf)

Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Informatör.
Miljö- och hälsoskyddskontoret (0470-413 20)
Heléne Gårdebrink
Tel. 0470-413 79
helene.gardebrink@vaxjo.se

Tillstånd krävs inom tätbebyggt område.

Ansökan (1660 kr)

Älmhult kommun
Inget tillstånd krävs.

Lokala föreskrifter


Kalmar län


Borgholm kommun
Miljöinspektör
Anna Stjärndahl
anna.stjarndal@borgholm.se
Kundservice tel. 0485-88044

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område.

Ansökan

Emmaboda kommun
Miljöinspektör
Kristina Persson
kristina.persson@emmaboda.se
Tel. 0471-24 90 77

Inget tillstånd verkar behövas.

Hultsfred kommun
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Emma Sundman
emma.sundman@hultsfred.se
Tel. 0495-24 14 08

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område.

Ansökan (doc)
Ansökan (pdf)

Högsby kommun
Miljöinspektör
Anders Ivansson
Kontaktformulär
Tel: 0491-29105

Inget tillstånd verkar behövas.

Kalmar kommun
Hälsoskyddsinspektör
Kenth Johansson
kenth.johansson@kalmar.se
Tel. 0480-45 03 88

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område.

Ansökan (doc)
Information om ormhållning (pdf)
Information om hållande av giftorm (pdf)

Mönsterås kommun
Miljöchef
Anneli Nielsen
Tel. 0499-171 49

Inget tillstånd verkar krävas.

Mörbylånga kommun
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Lotta Johansson
Tel. 0485-470 67
lotta.johansson@morbylanga.se

Tillstånd krävs för “farlig/giftig orm” inom detaljplanerat område.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter (pdf)

Nybro kommun
Emma Adrian
emma.adrian@nybro.se
Telefon: 0481-453 55

Tillstånd krävs för “farlig/giftig orm” inom detaljplanerat område.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter (pdf)
Ansökan (pdf)

Oskarshamn kommun
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Kristina Erlandsson
kristina.erlandsson@oskarshamn.se
Tel. 0491 - 883 13

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område.

“För hållande av orm krävs dessutom tillstånd även inom områden med samlad bebyggelse.” (se lokala hälsoföreskrifter)

Lokala hälsoföreskrifter (pdf)

Torsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
info@samhallsbyggnadsforvaltningen.se
Tel. 0486-331 00 (vxl)

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område.

“Bestämmelserna gäller också inom områden med områdesbestämmelser även om dessa inte omfattas av detaljplan”.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter (pdf)

Vimmerby kommun
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sven af Ekenstam
sven.af.ekenstam@vimmerby.se
Tel. 0492-76 93 65

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område. Grannar får skriva på ansökan.

“Vissa giftormar är svåra att hantera och har mycket verksamt gift – detta gör dem olämpliga som husdjur. Ett villkor för att få tillstånd för dessa ormar är att terrariet finns i en särskild byggnad som inte används som bostad.”

Mer information
Ansökan (doc)

Västervik kommun
Anders Fröberg
anders.froberg@vastervik.se
Tel. 0490-25 48 05

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter (pdf)


Jönköpings län


Aneby kommun
Miljöchef
Torbjörn Adolfsson
Kontaktformulär
Tel. 0380-462 09

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område.

Lokala föreskrifter (pdf)

Eksjö kommun
Avdelningschef
Monica Kollberg
kom@eksjo.se
Tel. 0381-362 06

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område.

Lokala föreskrifter (pdf)
Lokala föreskrifter (doc)

Gislaved kommun
Miljösamordnare
Lasse Arnesson
lasse.arnesson@gislaved.se
Tel. 0371-813 91

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter (pdf)
Ansökan (975kr) (pdf)

Gnosjö kommun
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Stefan Lennartsson
stefan.lennartsson@gnosjo.se
Tel. 0370-33 10 99

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område. Vissa arter får inte hållas i fastighet som innehåller bostäder, mer information.

Ansökan (pdf)

Habo kommun
Miljöinspektör
Lars-Erik Sidenholm
le.sidenholm@habokommun.se
Tel. 036-442 82 60

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område.

“Om du bor i ett flerfamiljshus behöver du kontrollera med fastighetsägaren så att denne inte sätter sig emot att du har orm hemma.”

Lokala hälsoskyddsföreskrifter (pdf)
Ansökan (pdf)

Jönköping kommun
Miljöinspektör
Lasse Ekdahl
lars-johan.ekdahl@jonkoping.se
Tel. 036-10 54 43

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område. En ansökan per terrarium måste göras.

Ansökan (pdf)

Mullsjö kommun
“Sedan den 1 januari 2000 har Mullsjö och Habo kommuner en gemensam miljönämnd och en gemensam miljöförvaltning”. Se Habo.

Nässjö kommun
miljo.bygg@nassjo.se
Tel. 0380-51 85 00

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter (pdf)

Sävsjö kommun
Miljöinspektör
Anna Valler
anna.valler@savsjo.se
Tel. 0382-152 65

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område för “giftorm eller annan farlig orm”.

Ansökan (pdf)

Tranås kommun
Miljöchef
Fredrik Skaghammar
fredrik.skaghammar@tranas.se
Tel. 0140-681 92

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter (pdf)

Vaggeryd kommun
Miljöinspektör
Dörte Schuldt
miljobygg@vaggeryd.se
Tel. 0370-67 81 58

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område. Grannar “bör informeras”.

Ansökan och information (pdf)

Vetlanda kommun
Jonatan Rosenquist
miljo.bygg@vetlanda.se
Tel. 0383-971 93, 070-355 71 93

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter (pdf)

Värnamo kommun
Handläggare
Charlotte Gustavsson
Charlotte.I.Gustavsson@varnamo.se
Tel. 0370-37 77 44

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter (pdf)
Ansökan (pdf)


Hallands och Östergötlands län


Hylte kommun
Miljöenheten
sbk@hylte.se
Tel. 0345-180 00

Tillstånd krävs för ”giftorm och annan orm inom område med detaljplan. Detta gäller inte majssnok, mjölksnok och strumpebandssnok.”

Lokala föreskrifter (pdf)

Valdemarsvik kommun
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Marie Magnusson
marie.magnusson@valdemarsvik.se
Tel. 0123-191 88

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område.

Lokala föreskrifter (pdf)

Åtvidaberg kommun
Miljöchef
Per Linnér
per.linner@atvidaberg.se
Tel. 0120-831 79

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område.

Lokala föreskrifter
Ansökan om tillstånd (750kr/timme)


Kontakt


SmHF c/o Eike Amthauer
Yggesbovägen 5
38897 Halltorp
Telefon: 073-0724583
Org. nr. 802456-5114
ordforande@smhf-herp.se