Fältbilder Sverige 2013

Bilder tagna av SmHF:s medlemmar i fält i Sverige under år 2013