Större vattensalamander (Triturus cristatus), Öland, 120805

En större vattensalamander flyter strax under vattenytan ovan ett moln av alger. Foto: Dennis Hägg

Kommentarer

Inga kommentarer än.

  •