Nästa aktivitet

Senaste bildernaFölj oss på Facebook

SmHF på Facebook

Bli medlem

Bli medlem idag!

Smålands Herpetologiska Förening

Djur

Information om de grod- och kräldjur som man kan hitta i Småland finns på sidan i Småland och lite skötselråd om diverse djur kommer att komma under skötsel.

Under sidan foderdjur finns information om de foderdjur som SmHF:s medlemmar erbjuds och odlingsanvisningar för dessa.

Många kommuner kräver tillstånd för att man ska få ha orm hemma. En sammanställning av (ibland tveksamma eller rakt felaktiga) kommunala bestämmelser finns under ormtillstånd.

En litteraturlista med länkar till våra egna recensioner och utlåning av diverse böcker som berör ämnet herpetologi finns på sidan litteratur.

Föreningen arbetar aktivt för att bevara och skydda de hotade grod- och kräldjursarter som förekommer i Småland. Du kan läsa mer om våra projekt på sidan bevarande och skyddande av hotade arter.

Kontakt


SmHF c/o Eike Amthauer
Yggesbovägen 5
38897 Halltorp
Telefon: 073-0724583
Org. nr. 802456-5114
ordforande@smhf-herp.se