Nästa aktivitet

Senaste bildernaFölj oss på Facebook

SmHF på Facebook

Bli medlem

Bli medlem idag!

Smålands Herpetologiska Förening

Bevarande och skyddande av hotade arter

Alla groddjur och kräldjur i Sverige är fridlysta. Det innebär bland annat att man inte får skada eller döda dessa djur, mer exakta detaljer om detta finns på denna sida. I föreningens stadgar står det att vi ska "aktivt verka för att herptiler bevaras och skyddas i deras naturliga miljö".

För att skydda och bevara de hotade grod- och kräldjur som förekommer i Sverige och Småland krävs insatser av människan. Smålands Herpetologiska Förening vill vara en del av detta arbete och för tillfället har vi ett par små, men viktiga, naturvårdsprojekt på gång som du kan läsa mer om här nedan. Har du förslag på andra genomförbara åtgärder vill vi gärna höra om dessa, kontakta våra naturvårdsansvariga.

Inventering av långbensgroda, mittlandsskogen på Öland.

Sedan 2015 har SmHF tagit över ansvaret för inventeringen av långbensgroda i mittlandsskogen på Öland med hjälp av LONA-stöd. Lyssna gärna på vår ordförande Eike Amthauer som berättar mer om projektet.

Dammgrävning för långbensgroda, Kalmar kommun.

Långbensgrodan (Rana dalmatina) klassas som sårbar (VU) och är en av Sveriges mest hotade groddjursarter. I Småland och på Öland finns de nordligaste lokalerna för långbensgroda i världen.

Landskapet norr om Kalmar består idag främst av odlad åkermark, vilket inte är gynnsamt för långbensgrodan. Under våren 2011 gjorde därför Dennis Hägg i Smålands Herpetologiska Förening en inventering och utvärdering av ett område mellan Lindsdal och Rockneby i Kalmar kommun för att se om möjligheter till att i föreningens namn gräva en eller flera dammar för att öka långbensgrodans möjligheter till fortsatt överlevnad och reproduktion.

Rapporten från denna inventering/utvärdering är skriven som ett mindre projektarbete vid en kurs på Linnéuniversitetet och finns att läsa här (pdf).

Restaurering av lokaler för sandödla, Hagby.

Sandödlan (Lacerta agilis) är Sveriges mest ovanliga ödla. Den är rödlistad i kategori sårbar (VU) och kräver varma och öppna platser, som t.ex. vid gamla sand- och grustag.

I närheten av Hagby, söder om Kalmar, finns ett par sandödlelokaler som håller på att växa igen. Smålands Herpetologiska Förening kommer under hösten/vintern att ansöka om bidrag för att kunna restaurera dessa lokaler. Har du tips på bidrag man kan söka eller vill hjälpa till på annat sätt med detta får du gärna kontakta våra naturvårdsansvariga.

Save the Frogs Day

Save the Frogs är en organisation som arbetar för att skydda och bevara groddjuren i världen. År 2009 hölls den första "Save the Frogs Day" - en internationell dag med syfte att informera allmänheten om groddjuren och deras svåra situation.

SmHF var år 2012 medarrangörer för den första officiella "Save the Frogs Day" i Sverige någonsin. Du kan läsa mer om denna dag under blogginläggen Save the Frogs Day, Ottenby (Öland) och rapport och bilder från Save the Frogs Day. Vi har sedan dess även anordnat evenemang med föredrag, frågesport och fältexkursioner 2013 och 2015.

Save the Frogs Day

Kontakt


SmHF c/o Eike Amthauer
Yggesbovägen 5
38897 Halltorp
Telefon: 073-0724583
Org. nr. 802456-5114
ordforande@smhf-herp.se